PEMERINTAH MALAYSIA SERIUS LAWAN ISLAMOFOBIA

JIC– Pemerintah Malaysia menunjukan keseriusannya dalam melawan Islamofobia. Melalui forum Malaysia Madani diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap persoalan Islamofobia yang banyak terjadi di negara-negara dunia terutama di Eropa. Malaysia dipandang sebagai model toleransi yang